[ Pic ] Comic Season#5 Maid

posted on 10 Feb 2012 11:38 by masmellro100 in COSPLAY
 
 
 
 
วันนี้ได้ไปงานพร้อมกัน 3 คน 
ไม่ได้ไปด้วยกันนานขิงๆ
=w=
 
 

เพราะไปพร้อมกัน 3 คน
รูปเยอะขิงๆ
 
 
 
 

ไปคอสเมดกับคุณแฝด

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ม + แก้ม 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
เปลี่ยนมาใส่หูบ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
></

 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายกันเอง
 
โชตะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปนี้ดูดีสุดๆ
 
 
 
 
 
ตอนเย็นลากพี่เตไปกินข้าว
ไปถ่ายพุริด้วย =w=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มรั่ว 

 
 


 
 
 
 


JBF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ่ายๆๆๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ได้
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่รักวิ๊งส์มาก
 
 
 
 
แทะหวี
 
 
 
 
เริ่มร๊อค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุเลิฟ + กุร๊อคค!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
งานหน้าอีกนานโขเลย
กว่าจะได้คอส 
:w;
 
 
 
ขอบคุณรูปจากพีหมี พี่เต พี่นัน
แล้วก็ตากล้องทุกคนที่จิ๊กรุปมาด้วยเน้อ
^-----------------------------^